Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi

Yayınlar

Okurken yaşadığımız kitaplar vardır. Yaşadığımız şehir gibidir. Bizim gibidir. Evleri, sokakları, meydanları ve aşina olduğumuz yüzleri o kitapta yaşarız. Âdeta yaşadığımız şehri okuruz o kitaplarda. Yazar sanki hayallerimize üflemiştir, aniden biz oluruz kitapta. Limanımızdır kitap, donmuş haldeki hissiyatımızı tuzla buz eden baltadır. Bazen yeniden hayatımızın kronometresini sıfırlayan bir sayaçtır. Geçmişiyle tarihinde önemli bir yere sahip olan Konya Selçuklunun başşehri olması, geçmişiyle nasıl ki birçok alanda kültür ve medeniyete öncülük yapmışsa, günümüzde de bu özelliğini devam ettirmektedir.

Kurumsal yayıncılıkta hedefimiz, Konya’nın kültürünü kitaplarla yerli ve yabancı merkezlere tanıtımını yaparak Konya’ya ait konuları nitelikli ve özenli bir biçimde ele alan prestij kitaplar ve şehrin kültür envanterine ciddi katkılar sağlayan eserler sunmaktır. Konya şehrinin kültürünün tanınmasını sağlayacak ve geçmişten gelen zenginliğiyle geleceği buluşturacak eserler çıkarmak amacındayız. Hazreti Mevlana’nın yaşadığı şehir olan Konya’da, ünlü eseri Mesnevi’nin 23 dilde çevrisi gerçekleştirerek 6 cilt halinde okuyucuyla buluşması sağlanmış ve daha birçok dünya dillerine de çeviri projeleri devam etmektedir. Konya’nın merkez ve çevresinin geçmiş ve yakın tarihini gün yüzüne çıkartan her bir dönemin hayat izlerini ve Osmanlı Devletinin sosyal, iktisadi, kültürel, hukuki hayatını bulabileceğimiz “Konya Kadı Sicilleri” ve “Konya Vilâyeti Sâl-Nâmeleri “ tıpkı ve sadeleştirilmiş bir arada basımlarıyla geçmişi günümüze yansıtmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2012 Kamu Yayıncılığı dalında ödüle layık görülmüştür.

Konya Ansiklopedisi dünden yarına şehrin kültürel, tarihî, mimarî bir envanteri, bir bilgi kaynağı olarak kültür hayatımızdaki yerini alması için çabalamakta. Âlim ve velileriyle öz toprağımızın insanını öne çıkaran Konya Ansiklopedisi, bunun yanında tarihi, edebiyatı, sanatı, folkloru, mimariyi ve dahi musikiyi göz ardı etmeyen bir anlayışla hazırlanmaktadır. Yani şehrin tüm mahalli özelliklerinin yer alması için azami gayret gösterilen Konya Ansiklopedisi şehrin bilgisine sevdalı olanlar için bir ganimet özelliği taşıyor.


En Son Tweetler

a

Haberler

Konya Büyükşehir Belediyesi Haberler

Konya Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Haberlerini Takip Edebilirsiniz

Görüş ve Öneriler

Mevlana Kültür Merkezi

Görüş ve Öneriler

Mevlana Kültür Merkezi

Karatay / KONYA